Stedelijk museum van Bocholt

 

Geschiedenis

 

Na de aanzet (in het begin van de 20e eeuw) met de Verein für Heimatpflege Bocholt e.V. als verantwoordelijke organisatie en nadat verscheidene initiatieven waren genomen, namen vanaf het begin van de jaren zeventig de pogingen van genoemde vereniging en de stad Bocholt tot het oprichten van een museum vastere vormen aan.

Op 20 januari 1982 verzocht de Verein für Heimatpflege de stad Bocholt een stedelijk museum te mogen oprichten onder haar mede-verantwoordelijkheid. Sedertdien waren stad en vereniging voortdurend in overleg i.v.m. de realisering van de planen.

 

De gemeenteraad van Bocholt besloot op 18 mei 1988 over te gaan tot de aankoop van het pand Osterstraße 66 en tot het verzekeren van de inventaris voor het onderbrengen van het stadsmuseum voor geschiedenis, kunst en cultuur. Reeds bestaande, algemene ideeën over de planning van een museum werden na de aankoop van het pand en de restauratie die onmiddelijk daarna plaats had, door de verantwoordelijke instantie van het museum met steun van een wetenschappelijk team van medewerkers uitgevoerd.

 

 

Collectie

 

Het Stadsmuseum van Bocholt toont de volgende museale aspecten:

 

Geologie

verzameling van M. Tangerding, een harmonische collectie betr. de geologie en de landschapsgeschiedenis van het Bocholter Aa-dal

 

Pre-historie

Enkele aspecten over de vestiging in Bocholt en omstreken vanaf het beginstadium tot de christelijke jaartelling

 

Oudste geschiedenis

Saksen en Franken; de invloed van de missionering in de 8e en 9e eeuw en de eerste schriftelijke vermelding in 779 van Bocholt in de oorlogen van Karel de Grote tegen de Saksen

 

Van nederzetting tot stad

Het stichten van kerken en de „Villa“ Bocholt - het verlenen van stadsrecht en het stadsreglement

 

Het leven in de stad

religieus en wereldlijk leven en gekozen voorbeelden, i.a. armoede en sociale zorg; vormen van middeleeuwse vroomheid; samenvlechting van kerk en samenleving; watervoorziening en afvalverwijdering

 

Van provinciestad tot industriestad

De ommekeer van politieke, economische en sociale toestanden met de wijziging van het aanzien van de stad en de stedelijke infrastructuur tot het einde van de Eerste  Wereldoorlog

 

De 20e eeuw

De republiek van Weimar, het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog zijn de voornaamste thema’s

 

Economische en sociaal-historische aspecten van de 20e eeuw

aan de hand van het voorbeeld van de firma A. Friedr. Flender AG en de afdeling „Enkele aspecten uit het dagelijks leven in historisch opzicht“ ronden het historische gedeelte van het museum af

 

Beeldende kunst

Presentatie van de collectie kopergravures met werken van de in de 14e/15e eeuw levende kunstenaar Israhel van Meckenem; werken van de belangrijke Duitse decor-ontwerper uit de 19e eeuw Josef Fenneker en verder nog collecties met als thema: beeldende kunst

 

 

 

 

 

Openingstijden

dinstag t/m zondag vanaf 11.00 - 13.00 uur en 15.00 - 18.00 uur

 

 

Meer beelden

 

 

 

 

 

 

Lopende tentoonstelling